top of page

Recruitment Results

 
DSC_2477.jpg

Aerodynamics

 
 • Atharv Patil

 • Pranil Pandya

 • Raghav R

 • Ayyan Nikunj Bhartia

 • Bharath Ram Sayiram

 • R Paavan Kumar

 • Abhinav Pradeep

 • Shawn Benoy Koshy

 
 • Ananya Yadav

 • Pratham Singh

 • Lakshman Shrikanth

 • Abhinav Gawas

 • Sukrit Chawla

 • Aman Sushmith

 • Darren Dmello

 • Tanya Bhatia

 
 
DSC_1501.jpg

Structures and Composites

 
 • Bhoomika Kulkarni

 • Aashish Shrestha

 • U Chirag Shetty

 • Paridhi Kothari

 • Janhavi Garg

 • Peehu Yadav

 • Utkarsha Dubey

 
 • Deepali

 • Vansh Srivastava

 • Vrishin Ashlyn Lakra

 • Palak Kishor

 • Utkarsha Manhas

 • Nishit Kashyap

 • Krina Kothari

 

Autonomous Drone Research

 
 • Ramya Anand

 • Pavitri Girish

 • Paul Thomas

 • Prashant K

 • Arnav Garg

 • Rashi Gokharu

 • M Avikshit Panicker

 • Harshita Jangir

 
 • Aarohi

 • Aditya Mathur

 • Medini Rao

 • Arjun Khanna

 • Mukund Agarwal

 • Akshay Saxena

 • Arihant Singhvi

 
DSC_1610.jpg

Research and Development

 
 • Lakshya Sangtani

 • Neel Jain

 • Vaibhav Vipin

 • Pratham Gupta

 • Hardik garg

 • Venkatesh M

 • Jahnavi Singh

 • Nishtha Yadav

 • Maanav

 • Hariharan

 
DSC_1622.jpg

Management

 • Akshat Singh

 • Sayali Sachin

 • Saanvi Konde

 • Sneha Sara

 • Anirudh Bajaj

 
 • Akankshya Mohanty

 • Ritika Gupta

 • Liana Wilfrid

 • Vyjayanthi Seshadri

 • Yagini Rautela

 
bottom of page